Dlaczego terapia rodzinna?

Terapia rodzinna stanowi jedną z form pomocy rodzinie doświadczającej kryzysu, zmagającej się z trudnościami dotyczącymi relacji pomiędzy poszczególnymi jej członkami. Jest pomocna w zrozumieniu problemów jednego z jej członków np. …

„Czym jest trauma?”

  Opracowanie zostało przygotowane na podstawie publikacji „Podejście psychoanalityczne” napisanej pod red. Caroline Garland. Autorzy w swojej publikacji posługują się klasyfikacjami zaburzeń DSM-IV i ICD-10 opisując zespół stresu pourazowego. Autorzy …