Zaburzenia seksualne u kobiet – grupa terapeutyczna (zamknięta)

Grupa jest stworzona z myślą o dorosłych kobietach doświadczających niezadowolenia oraz różnych dysfunkcji w swoim życiu seksualnym.

W trakcie 9-miesięcznej pracy będziemy skupiać się nie tylko na próbie wyeliminowania objawów, ale przede wszystkim na próbie ich zrozumienia oraz  mechanizmów, które doprowadziły do ich  powstania a co za tym idzie do cierpienia fizycznego i psychicznego

Praca terapeutyczna będzie prowadzona w oparciu o psychodynamiczne rozumienie pacjenta, poszerzona o elementy psychoedukacji z zakresu potrzebnego uczestnikom grupy terapeutycznej np. o informacje na temat pochwicy, dyspareunii, zaburzenia podniecenia seksualnego, braku orgazmu, cukrzycy itp

Taki rodzaj terapii umożliwia uczestnikom dzielenie się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami i emocjami. Stwarza możliwość bycia dla siebie wzajemnie wsparciem oraz „lustrem” dającym informacje zwrotne na temat funkcjonowania w życiu codziennym np. w relacjach z partnerem i  innymi ludźmi. Pomaga w nabywaniu wiedzy o sobie, swoich potrzebach nie tylko w sferze seksualnej i otaczającym nas świecie.

Zasady:

  • Praca grupy terapeutycznej m.in. opiera się na zasadzie poufności. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do nieujawniania na zewnątrz treści wnoszonych przez uczestników grupy terapeutycznej.
  • Uczestnikami grupy nie mogą być osoby, które pozostają na co dzień ze sobą w różnych relacjach np.: małżeńskich, rodzinnych, partnerskich, przyjacielskich, zawodowych i itp
  • Zamknięty charakter grupy oznacza, że nie będzie możliwości dołączenia do grupy po terminie jej rozpoczęcie.
  • Do udziału w grupie zapraszamy osoby dla których terapia grupowa będzie podstawową formą leczenia oraz osoby objęte terapią indywidualną po wcześniejszym uzgodnieniu tego z terapeutą prowadzącym.

Udział grupie terapeutycznej poprzedzony jest spotkaniem konsultacyjnym. Koszt spotkania konsultacyjnego: 100 zł

Termin: Spotkania odbywają się raz w tygodniu w piątki  w godzinach 19.00– 21.00

Czas trwania grupy: 6 października 2017 – 22 czerwca 2018

Koszt udziału: 400,00 zł miesięcznie

Prowadzący: Danuta Wieczorkiewicz – psycholog, seksuolog

Miejsce: Fundacja Zobacz… JESTEM, ul. Czerniakowska 159 dom. 200, kl. I

Kontakt: Zapisy drogą mailową: kontakt@zobaczjestem.pl lub telefonicznie: (883 337 883), (883 336 883)