Poradnia JESTEM

Poradnia JESTEM jest częścią Fundacji Zobacz… JESTEM działającej na rzecz dzieci, młodzieży i osób, które nie ukończyły 25 r.ż. oraz wspierającej ich rodziców i opiekunów. Działamy po to, aby leczyć, wspierać, edukować. JESTEŚMY dla tych najmniejszych, trochę starszych i zupełnie dorosłych.

O NAS OFERTA

Poradnia JESTEM

Szkolenie-Środki-farmakologiczne-używane-przez-osoby-z-ED-Fundacja-Zobacz...-JESTEM-2-808x540SPECJALIZUJEMY SIĘ W LECZENIU:

> zaburzeń odżywiania u młodzieży i osób dorosłych

> anoreksji, bulimii, ortoreksji, pregoreksji, bigoreksji, kompulsywnego jedzenia, i innych

> nadwagi i otyłości u dzieci, młodzieży

> depresji i choroby afektywnej dwubiegunowej

> uzależnień od komputera, telewizji i Internetu

> traumy i traumatycznej żałoby u dzieci i młodzieży

> dzieci i młodzieży dotkniętych przemocą rówieśniczą – fizyczną, psychiczną i seksualną

> zaburzeń psychicznych okresu ciąży i połogu (depresja, obniżony nastrój)

> zaburzeń różnicowania płci DSD i tożsamości seksualnej

ARTYKUŁY EDUKACYJNE

Depresja u dzieci-Roberto Taddeo-CC

Depresja u dzieci

Depresja jest, według WHO, czwartą z najpoważniejszych chorób na świecie. Może ona dotyczyć każdego. Nie jest istotne miejsce zamieszkania, wiek, status społeczny, wykonywany zawód. Depresja zaliczana jest do zaburzeń afektywnych …