DANUTA WIECZORKIEWICZ
DANUTA WIECZORKIEWICZ
Psycholog, seksuolog i specjalistka zaburzeń odżywiania

Psycholog, absolwentka 4-letniego kursu psychoterapii indywidualnej i grupowej przy Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego a także studiów podyplomowych z Seksuologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od kilku lat pracuje z osobami borykającymi się z zaburzeniami łaknienia. Prezes i założyciel Fundacji Zobacz… JESTEM.

TOMASZ NASEWICZ farmaceuta
TOMASZ NASEWICZ
farmaceuta

Farmaceuci, ukończyli kierunek Farmacja Apteczna na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Białymstoku w 1998 r. Od kilkunastu lat cieszą się zaufaniem pacjentów warszawskich aptek. W ramach ciągłego dokształcania zawodowego uczestniczą w wielu kursach, szkoleniach i sympozjach naukowych o bardzo różnorodnej tematyce w większości zakończonych egzaminem. Przykładowe szkolenia: „Opieka farmaceutyczna: problemy lekowe – rodzaje, przyczyny, rozpoznawanie”, „Opieka farmaceutyczna jako gwarancja skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii oraz jej wpływ na kondycję ekonomiczną aptek”, „Współpraca lekarza i farmaceuty w zwalczaniu wybranych problemów chorobowych”, „Interakcje lekowe w pediatrii z punktu widzenia farmaceuty – czy zawsze oczywiste?”, „Powikłania polekowe”, „Narkotyki i problem narkomanii w Polsce”, „Suplementy diety”, „Choroby polekowe – zapobieganie, wykrywanie i leczenie”, „Postępy w dziedzinie leku roślinnego”, „Farmakoterapia w pediatrii”, „Uzależnienie od alkoholu – choroba alkoholowa – zapobieganie, leczenie, skutki”, „Środki dopingujące dostępne w aptekach oraz skutki ich zażywania”, „Nutraceutyki, suplementy, witaminy”, „Współczesne metody leczenia otyłości”. Szkolenia organizowane są przez Akademie Medyczne z różnych miast Polski (Warszawa, Poznań, Łódź, Lublin), Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Okręgową i Naczelną Izbę Aptekarską, Akademię Kształcenia Ustawicznego Lancet i inne ważne w świecie naukowym instytucje. Przygotowują i prowadzą szkolenia dla pracowników i podopiecznych Schroniska dla Chorych Bezdomnych Betlejem oraz Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży Etezja.

RENATA CHRONOWSKA pielęgniarka, psycholog

Z wykształcenia pielęgniarka, psycholog kliniczny dziecka, absolwentka SWPS Uniwersytetu Humanistyczno – Społecznego w Warszawie.

Ukończyła szkolenie podyplomowe “Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin – podejście systemowe”, uzyskując kwalifikacje do prowadzenie terapii indywidualnej dzieci i młodzieży oraz terapii rodzin.  Obecnie kształci się w zakresie „Psychotraumatologii w praktyce”. Stale zwiększa swoje kwalifikacje, odbywając staże i biorąc udział w szkoleniach. 

Od wielu lat związana z Rodzinnym Domem Dziecka, doświadczenie w interwencji kryzysowej zdobywała pracując w telefonach wsparcia około straty.

W Fundacji Zobacz…JESTEM pracuje z młodzieżą i dorosłymi. Swoją prace poddaje superwizji.

Prowadzi warsztaty dla dzieci i rodziców oraz grupę wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży w kryzysach psychicznych dokonujących samouszkodzeń i prób samobójczych.

AGATA PRZESMYCKA
Psycholog

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacja z psychologii klinicznej: psychoterapia zaburzeń psychicznych). Jest w trakcie procesu certyfikacji w zakresie Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy).
Swoją pracę poddaje superwizji u certyfikowanego superwizora TPP. Doświadczanie pracy z pacjentami zdobywała m.in. w: w pracowni psychoterapii, na oddziale psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

PRZEMYSŁAW STAŃCZYK
PRZEMYSŁAW STAŃCZYK
kognitywista, psycholog

Jestem kognitywistą, psychologiem i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Ukończyłem psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ze specjalizacją psychoprofilaktyka i psychoterapia.

Obecnie rozwijam swój warsztat w szkole terapii systemowo- psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowską Fundację KONTEKST Na Rzecz Psychoterapii i Terapii Rodzin. Kurs posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem również certyfikowanym trenerem TUS. Doświadczenie zdobywałem na oddziale psychiatrycznym Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego. Jako stażysta byłem obserwatorem grup terapeutycznych w prywatnych ośrodkach psychoterapii.

Obecnie pracuję w Placówkach Opiekuńczo- Wychowawczych z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami gdzie zajmuję się psychoedukacją, prowadzeniem warsztatów rozwojowych, interwencją kryzysową, wsparciem psychologicznym. Współuczestniczę w procesach adopcyjnych dzieci. W pracy terapeutycznej zajmuję się problemami osoby przy jednoczesnym uwzględnianiu wpływu relacji jakie tworzy z innymi. Współpracuję z osobami LGBT+ oraz osobami, których problemy dotyczą seksualności. W relacji terapeutycznej szczególnie ważne są dla mnie poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia. Zajmuję się terapią indywidualną, terapią par i terapią rodzinna. 

MAGDALENA ZYCH
psycholog

Absolwentka psychologii z tytułem magistra na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła szereg kursów z tematyki interwencji kryzysowej oraz zachowań samobójczych i samookaleczeń prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne oraz Dolnośląskie Centrum Psychoterapii.

Posiada certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych. Ukończyła półroczne Studium Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Absolwentka kierunku tłumaczenie specjalistyczne (języki: angielski i niemiecki) z tytułem magistra na Uniwersytecie Warszawskim. 

Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi spotkania również w języku angielskim. 

W Fundacji  koordynuje pracę wolontariuszy i stażystów, prowadzi i przygotowuje szkolenia oraz warsztaty.

ALICJA KUCHARSKA-MARCZYK
psycholog

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego (poznawczo-behawioralnej)  Crescentia. Tytuł magistra psychologii ze specjalnością kliniczną zdobyła na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.  Ukończyła dwuletnie studia podyplomowe z Seksuologii klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pracuje z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi. Doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywała m.in. na oddziale psychiatrycznym  w szpitalu na Nowowiejskiej w Warszawie, w poradniach psychologicznych, ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychiatrycznej oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Swoją pracę poddaje superwizji u certyfikowanego superwizora