DANUTA WIECZORKIEWICZ
DANUTA WIECZORKIEWICZ
Psycholog, seksuolog i specjalistka zaburzeń odżywiania się
Psycholog, absolwentka 4-letniego kursu psychoterapii indywidualnej i grupowej przy Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego a także studiów podyplomowych z Seksuologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od kilku lat pracuje z osobami borykającymi się z zaburzeniami łaknienia. Prezes i założyciel Fundacji Zobacz… JESTEM.

TOMASZ NASEWICZ farmaceuta
TOMASZ NASEWICZ
farmaceuta
Farmaceuci, ukończyli kierunek Farmacja Apteczna na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Białymstoku w 1998r. Od kilkunastu lat cieszą się zaufaniem pacjentów warszawskich aptek. W ramach ciągłego dokształcania zawodowego uczestniczą w wielu kursach, szkoleniach i sympozjach naukowych o bardzo różnorodnej tematyce w większości zakończonych egzaminem. Przykładowe szkolenia: „Opieka farmaceutyczna: problemy lekowe – rodzaje, przyczyny, rozpoznawanie”, „Opieka farmaceutyczna jako gwarancja skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii oraz jej wpływ na kondycję ekonomiczną aptek”, „Współpraca lekarza i farmaceuty w zwalczaniu wybranych problemów chorobowych”, „Interakcje lekowe w pediatrii z punktu widzenia farmaceuty – czy zawsze oczywiste?”, „Powikłania polekowe”, „Narkotyki i problem narkomanii w Polsce”, „Suplementy diety”, „Choroby polekowe – zapobieganie, wykrywanie i leczenie”, „Postępy w dziedzinie leku roślinnego”, „Farmakoterapia w pediatrii”, „Uzależnienie od alkoholu – choroba alkoholowa – zapobieganie, leczenie, skutki”, „Środki dopingujące dostępne w aptekach oraz skutki ich zażywania”, „Nutraceutyki, suplementy, witaminy”, „Współczesne metody leczenia otyłości”. Szkolenia organizowane są przez Akademie Medyczne z różnych miast Polski (Warszawa, Poznań, Łódź, Lublin), Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Okręgową i Naczelną Izbę Aptekarską, Akademię Kształcenia Ustawicznego Lancet i inne ważne w świecie naukowym instytucje. Przygotowują i prowadzą szkolenia dla pracowników i podopiecznych Schroniska dla Chorych Bezdomnych Betlejem oraz Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży Etezja.

DOROTA ÖZDEMIR Psycholog, psychoterapeutą, neuroterapeuta.

DOROTA ÖZDEMIR
Psycholog, psychoterapeuta

W Fundacji pracuje indywidualnie z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi oraz prowadzi terapię par. 
Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, całościowe szkolenie w zawodzie psychoterapeuty w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, a także wiele innych szkoleń. Najważniejsze z nich to: terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży (CBT), terapia dzieci i młodzieży Kid Skills w zakresie dwóch metod Bena Furmana, terapia skoncentrowana na emocjach EFT, terapia par EFT, Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

RENATA CHRONOWSKA Psycholog kliniczny, pielęgniarka
RENATA CHRONOWSKA
Psycholog , pielęgniarka
Z wykształcenia pielęgniarka i psycholog, absolwentka SWPS Uniwersytetu Humanistyczno - społecznego w Warszawie. Doświadczenie w obszarze interwencji kryzysowej zdobyła pracując w telefonie wsparcia dla osób zmagających się z chorobą nowotworową oraz ich bliskich, prowadzonym przez Fundację Rak‘n’Roll, oraz w telefonie wsparcia dla osób w żałobie Fundacji Nagle Sami. Interesuje się psychoonkologią i szeroko rozumianym kryzysem w obliczu śmierci, odchodzenia oraz prawem do godnego przeżywania żałoby. Stale zwiększa swoje kwalifikacje, odbywając staże i biorąc udział w szkoleniach.

Od wielu lat związana z Rodzinnym Domem Dziecka, gdzie współuczestniczy w procesie powrotu do domu lub rodziny adopcyjnej wielu dzieci w różnym wieku. Praca z dziećmi porzuconymi, odebranymi rodzicom czy z innych powodów przebywających pod opieką opiekunów prawnych jest dla niej ważnym doświadczeniem. Sama jest żoną i matką dwójki dzieci.

Od kilku lat współpracuje z Fundacją Integracja zajmującą się aktywizacją osób z niepełnosprawnością, od niedawna prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób chcących rozpocząć pracę zawodową lub starających się powrócić na rynek pracy po doświadczeniu niepełnosprawności w swoim życiu.

W Fundacji Zobacz...Jestem zajmuje się tematyką depresji, samobójstw i żałoby. Prowadzi warsztaty dla dzieci i rodziców.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Prowadzi grupę wsparcia dla  rodzin i bliskich młodych osób które popełniły samobójstwo oraz dla rodziców dzieci dokonujących samouszkodzeń i prób samobójczych.

Dominika Markowska Psycholog, interwent kryzysowy,trener
DOMINIKA MARKOWSKA
Psycholog, interwent kryzysowy,trener
Psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (w ramach której ukończyła dwa moduły specjalizacyjne: „Szkolenia, warsztaty, trening interpersonalny” i „Negocjacje, mediacje, rozwiązywanie konfliktów grupowych”). Dodatkowe kwalifikacje zdobyła w trakcie podyplomowych studiów o profilu Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej,  jest też absolwentką Szkoły Trenerów Grupy Set - projektu rozwijającego kompetencje trenerskie - przygotowujące osoby posiadające specjalistyczną wiedzę do pełnienia roli Trenera Edukatora.

Posiada ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe, w tym blisko 8 letnie doświadczenie związane z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi i doradztwem personalnym. Od ponad 8 lat pracuje głównie z klientem indywidualnym, doświadczenie z pracy w biznesie, znajomość współczesnego rynku pracy, wiedzę z psychologii, a także wiedzę i warsztat trenerski, wykorzystuje by wspierać swoich klientów - prowadzi interwencje kryzysowe, warsztaty psychologiczne i doradztwo zawodowe w programach outplacement. Współpracuje z warszawską uczelnią, gdzie prowadzi indywidualne konsultacje, szkolenia i warsztaty dla studentów. Prowadzi też konsultacje i doradztwo zawodowe dla klientów indywidualnych.

W fundacji prowadzi wczesną interwencję kryzysową z elementami doradztwa zawodowego, dla osób, które utraciły pracę, prowadzę doraźna pomoc psychologiczna, warsztaty i seminaria dla kobiet decydujących się na powrót na rynek pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym. Realizuje też doradztwo indywidualne i warsztaty edukacyjno-wychowawcze dla rodziców gimnazjalistów i uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej.

Zajmuje się tworzeniem systemów szkoleń psychoedukacyjnych, i programów profilaktyczno - wychowawczych ukierunkowany na wzmacnianie umiejętności osobistych i społecznych i zapobieganie zachowaniom ryzykownym i destrukcyjnym.

DOROTA WOJCIECHOWSKA
DOROTA WOJCIECHOWSKA Psycholog, psychodietetyk
Jestem psychologiem, psychodietetykiem, psychoterapeutą. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym SWPS na wydziale psychologii klinicznej z modułem specjalizacyjnym terapii poznawczo-behawioralnej, oraz studia podyplomowe z zakresu Psychodietetyki na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym SWPS.

Ukończyłam także kurs podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu, którego jestem członkiem. Obecnie warsztat swojej pracy rozwijam w trakcie dalszego szkolenia terapeutycznego Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej. Odbyłam szereg szkoleń i staży z zakresu psychoterapii, między innymi 850 godzinny specjalizacyjny staż psychoterapeutyczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Oddziale Całodobowym Kliniki Leczenia Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania w Warszawie w zakresie pracy z osobami z zaburzeniami odżywiania i zaburzeniami osobowości, oraz staż psychoterapeutyczny w Ośrodku Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, praktyki kliniczne w II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ukończyłam także certyfikowane szkolenia specjalistyczne dotyczące Klinicznej Diagnozy Wstępnej oraz Dialogu Motywującego przy Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS. Jestem uczestniczką konferencji, seminariów, paneli edukacyjno-metodycznych dotyczących pracy z dzieckiem i rodziną organizowanych między innymi przez Centrum Zdrowia Dziecka, Fundację Pedagogium, Uniwersytet SWPS. Posiadam kilkuletnią praktykę w pracy psychologicznej z dziećmi i młodzieżą.

KATARZYNA KRZYKOWSKA
KATARZYNA KRZYKOWSKA Psycholog, psychoterapeuta
Psycholog, absolwentka międzynarodowego kierunku Warsaw International Studies in Psychology na Uniwersytecie Warszawskim, a także studiów podyplomowych z Diagnozy Psychologicznej w Praktyce Klinicznej na SWPSie, rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Aktualnie jestem w trakcie szkolenia terapeutycznego w nurcie psychodynamicznym. Oznacza to, że w czasie terapii z pacjentem staram się pomóc w lepszym rozumieniu siebie, poprzez analizowanie i nazywanie powtarzających się wzorców zachowania, które często zakorzenione są w przeszłości. Odnalezienie nieświadomych źródeł problemów jest kluczowe, aby każdy z nas mógł wieść w pełniejsze i bardziej satysfakcjonujące życie.

Swoje doświadczenie zdobywałam w ogniskach środowiskowo wychowawczych na terenie Pragi Północ, gdzie pracowałam jako psycholog w ramach poradnictwa specjalistycznego  dzieci, młodzieży i rodzin oraz terapii pedagogiczno- psychologicznej.

Obecnie od dwóch lat pracuję dla jednego z warszawskich szpitali psychiatrycznych w ramach programu: „Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi  – testowanie i wdrażanie” zapewniając wsparcie osobom cierpiącymi na zaburzenia psychiczne i ich rodzinom. Moje działania obejmują głównie współpracę z osobami u których rozpoznano schizofrenię, epizody psychotyczne, zaburzenia afektywno dwubiegunowe, zaburzenia schizoafektywne, zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia osobowości, czy zaburzenia seksualne.