DANUTA WIECZORKIEWICZ
DANUTA WIECZORKIEWICZ
Psycholog, seksuolog i specjalistka zaburzeń odżywiania

Psycholog, absolwentka 4-letniego kursu psychoterapii indywidualnej i grupowej przy Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego a także studiów podyplomowych z Seksuologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od kilku lat pracuje z osobami borykającymi się z zaburzeniami łaknienia. Prezes i założyciel Fundacji Zobacz… JESTEM.

TOMASZ NASEWICZ farmaceuta
TOMASZ NASEWICZ
farmaceuta

Farmaceuci, ukończyli kierunek Farmacja Apteczna na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Białymstoku w 1998 r. Od kilkunastu lat cieszą się zaufaniem pacjentów warszawskich aptek. W ramach ciągłego dokształcania zawodowego uczestniczą w wielu kursach, szkoleniach i sympozjach naukowych o bardzo różnorodnej tematyce w większości zakończonych egzaminem. Przykładowe szkolenia: „Opieka farmaceutyczna: problemy lekowe – rodzaje, przyczyny, rozpoznawanie”, „Opieka farmaceutyczna jako gwarancja skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii oraz jej wpływ na kondycję ekonomiczną aptek”, „Współpraca lekarza i farmaceuty w zwalczaniu wybranych problemów chorobowych”, „Interakcje lekowe w pediatrii z punktu widzenia farmaceuty – czy zawsze oczywiste?”, „Powikłania polekowe”, „Narkotyki i problem narkomanii w Polsce”, „Suplementy diety”, „Choroby polekowe – zapobieganie, wykrywanie i leczenie”, „Postępy w dziedzinie leku roślinnego”, „Farmakoterapia w pediatrii”, „Uzależnienie od alkoholu – choroba alkoholowa – zapobieganie, leczenie, skutki”, „Środki dopingujące dostępne w aptekach oraz skutki ich zażywania”, „Nutraceutyki, suplementy, witaminy”, „Współczesne metody leczenia otyłości”. Szkolenia organizowane są przez Akademie Medyczne z różnych miast Polski (Warszawa, Poznań, Łódź, Lublin), Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Okręgową i Naczelną Izbę Aptekarską, Akademię Kształcenia Ustawicznego Lancet i inne ważne w świecie naukowym instytucje. Przygotowują i prowadzą szkolenia dla pracowników i podopiecznych Schroniska dla Chorych Bezdomnych Betlejem oraz Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży Etezja.

DOROTA ÖZDEMIR
Psycholog, psychoterapeuta

W Fundacji pracuje indywidualnie z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi oraz prowadzi terapię par.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, całościowe szkolenie w zawodzie psychoterapeuty w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, a także wiele innych szkoleń. Najważniejsze z nich to: terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży (CBT), terapia dzieci i młodzieży Kid Skills w zakresie dwóch metod Bena Furmana, terapia skoncentrowana na emocjach EFT, terapia par EFT, Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

RENATA CHRONOWSKA pielęgniarka, psycholog

Z wykształcenia pielęgniarka i  psycholog kliniczny dziecka, absolwentka SWPS Uniwersytetu Humanistyczno – Społecznego w Warszawie. Doświadczenie w obszarze interwencji kryzysowej zdobyła pracując w telefonie wsparcia dla osób zmagających się z chorobą nowotworową i ich bliskich, oraz w Fundacji Nagle Sami podczas stażu w telefonie wsparcia oraz współprowadząc grupę dla osób będących w żałobie. W Fundacji Zobacz…JESTEM zajmuje się tematyką depresji, samobójstw i żałoby. Prowadzi warsztaty dla dzieci i rodziców.   Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Prowadzi grupę wsparcia dla rodziców dzieci dokonujących samouszkodzeń i prób samobójczych. Stale zwiększa swoje kwalifikacje, odbywając staże i biorąc udział w szkoleniach.  Ukończyła kurs „Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży” oraz podstawowy kurs Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Obecnie uczęszcza kurs  “Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin – podejście systemowe” ,organizowanym przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Od wielu lat związana z Rodzinnym Domem Dziecka, gdzie współuczestniczy w procesie powrotu do domu lub rodziny adopcyjnej wielu dzieci w różnym wieku. Praca z dziećmi porzuconymi, odebranymi rodzicom czy z innych powodów przebywających pod opieką opiekunów prawnych jest dla niej ważnym doświadczeniem. Swoją prace poddaje superwizji.

DOMINIKA MARKOWSKA
Psycholog, interwent kryzysowy, trener

Psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (w ramach której ukończyła dwa moduły specjalizacyjne: „Szkolenia, warsztaty, trening interpersonalny” i „Negocjacje, mediacje, rozwiązywanie konfliktów grupowych”). Dodatkowe kwalifikacje zdobyła w trakcie podyplomowych studiów o profilu Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej,  jest też absolwentką Szkoły Trenerów Grupy Set – projektu rozwijającego kompetencje trenerskie – przygotowujące osoby posiadające specjalistyczną wiedzę do pełnienia roli Trenera Edukatora. Posiada ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe, w tym blisko 8 letnie doświadczenie związane z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi i doradztwem personalnym. Od ponad 8 lat pracuje głównie z klientem indywidualnym, doświadczenie z pracy w biznesie, znajomość współczesnego rynku pracy, wiedzę z psychologii, a także wiedzę i warsztat trenerski, wykorzystuje by wspierać swoich klientów – prowadzi interwencje kryzysowe, warsztaty psychologiczne i doradztwo zawodowe w programach outplacement. Współpracuje z warszawską uczelnią, gdzie prowadzi indywidualne konsultacje, szkolenia i warsztaty dla studentów. Prowadzi też konsultacje i doradztwo zawodowe dla klientów indywidualnych. W fundacji prowadzi wczesną interwencję kryzysową z elementami doradztwa zawodowego, dla osób, które utraciły pracę, prowadzę doraźna pomoc psychologiczna, warsztaty i seminaria dla kobiet decydujących się na powrót na rynek pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym. Realizuje też doradztwo indywidualne i warsztaty edukacyjno-wychowawcze dla rodziców gimnazjalistów i uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej. Zajmuje się tworzeniem systemów szkoleń psychoedukacyjnych, i programów profilaktyczno – wychowawczych ukierunkowany na wzmacnianie umiejętności osobistych i społecznych i zapobieganie zachowaniom ryzykownym i destrukcyjnym.

DOROTA WOJCIECHOWSKA Psycholog, psychodietetyk

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką systemową (nr certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia psychoterapii systemowej 142/2021). Certyfikat uzyskałam po pełnym, czteroletnim szkoleniu i procesie certyfikacji  w ramach atestowanego przez przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne  kursu podstawowego i kursu zaawansowanego Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej  Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu. Jestem absolwentką studiów podyplomowych z Psychodietetyki (SWPS) oraz dyplomowaną psychodietetyczką.  Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na wydziale psychologii klinicznej (SWPS) z modułem specjalizacyjnym terapii poznawczo-behawioralnej oraz  wydział Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej.

Odbyłam szereg szkoleń i staży z zakresu psychoterapii, między innymi 872 godzinny specjalizacyjny staż psychoterapeutyczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Oddziale Całodobowym Kliniki Leczenia Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania w Warszawie w zakresie pracy z osobami z zaburzeniami odżywiania i zaburzeniami osobowości. Współpracowałam z Ośrodkiem Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, pracując z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych w kontekście promocji zdrowia, wpływu żywienia na psychikę, zaburzeń odżywiania, zmiany nieprawidłowych nawyków żywieniowych a także funkcjonowania rodziny w ujęciu systemowym.

Ukończyłam także certyfikowane szkolenia specjalistyczne dotyczące Klinicznej Diagnozy Wstępnej oraz Dialogu Motywującego przy Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS. Jestem uczestniczką konferencji, seminariów, paneli edukacyjno-metodycznych dotyczących pracy z dzieckiem i rodziną organizowanych między innymi przez Centrum Zdrowia Dziecka, Fundację Pedagogium, Uniwersytet SWPS. Posiadam kilkuletnią praktykę w pracy psychologicznej z dziećmi i młodzieżą. Obecnie swój warsztat pracy doskonalę uczestnicząc w seminariach o tematyce psychoanalitycznej.

Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Pracuję pod superwizją certyfikowanego superwizora terapii systemowej.

KATARZYNA KRZYKOWSKA
Psycholog, psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeutka, absolwentka międzynarodowego kierunku Warsaw International Studies in Psychology na Uniwersytecie Warszawskim, a także studiów podyplomowych z Diagnozy Psychologicznej w Praktyce Klinicznej na SWPS, rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Aktualnie jestem w trakcie szkolenia w nurcie psychodynamicznym w ramach Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji.  Szkolenie to posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz jest rekomendowane przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od kilku lat pracuję w jednym z warszawskich szpitali psychiatrycznych  wspierając w procesie zdrowienia osoby wielokrotnie hospitalizowane, u których kryzysy psychiczne mają ciężki i nawracający przebieg. Współpracuję z pacjentami, u których rozpoznano schizofrenię, epizody psychotyczne, zaburzenia afektywno dwubiegunowe, zaburzenia schizoafektywne, zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia osobowości, czy zaburzenia seksualne. \W czasie terapii z pacjentem staram się mu pomóc w lepszym rozumieniu siebie, poprzez analizowanie i nazywanie powtarzających się wzorców zachowania, które często zakorzenione są w przeszłości. Odnalezienie nieświadomych źródeł problemów jest kluczowe, aby każdy z nas mógł wieść pełniejsze i bardziej satysfakcjonujące życie. W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyki Psychoterapeuty. Dbam o tajemnicę procesu psychoterapeutycznego.  Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

PRZEMYSŁAW STAŃCZYK
PRZEMYSŁAW STAŃCZYK
kognitywista, psycholog

Jestem kognitywistą, psychologiem i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Ukończyłem psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ze specjalizacją psychoprofilaktyka i psychoterapia.

Obecnie rozwijam swój warsztat w szkole terapii systemowo- psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowską Fundację KONTEKST Na Rzecz Psychoterapii i Terapii Rodzin. Kurs posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem również certyfikowanym trenerem TUS. Doświadczenie zdobywałem na oddziale psychiatrycznym Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego. Jako stażysta byłem obserwatorem grup terapeutycznych w prywatnych ośrodkach psychoterapii.

Obecnie pracuję w Placówkach Opiekuńczo- Wychowawczych z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami gdzie zajmuję się psychoedukacją, prowadzeniem warsztatów rozwojowych, interwencją kryzysową, wsparciem psychologicznym. Współuczestniczę w procesach adopcyjnych dzieci. W pracy terapeutycznej zajmuję się problemami osoby przy jednoczesnym uwzględnianiu wpływu relacji jakie tworzy z innymi. Współpracuję z osobami LGBT+ oraz osobami, których problemy dotyczą seksualności. W relacji terapeutycznej szczególnie ważne są dla mnie poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia. Zajmuję się terapią indywidualną, terapią par i terapią rodzinna. 

MAGDALENA ZYCH

Z wykształcenia tłumaczka języka angielskiego i niemieckiego. Studenta w marcu broniąca pracę magisterską z psychologii na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła szereg kursów z tematyki interwencji kryzysowej oraz zachowań samobójczych i samookaleczeń prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne oraz Dolnośląskie Centrum Psychoterapii. Posiada certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych.

W Fundacji zajmuje się prowadzeniem strony Kampanii poświęconej zachowaniom samobójczym Zobacz…ZNIKAM, prowadzeniem Facebook’a Fundacji, koordynuje pracę wolontariuszy i stażystów, pisze artykuły, prowadzi i przygotowuje szkolenia i warsztaty oraz prowadzi konsultacje pacjentów i doradztwo krótkoterminowe.

DOMINIK RYGOROWICZ
DOMINIK RYGOROWICZ edukator, trener, psycholog

Edukator, trener, psycholog. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku psychologia oraz Uniwersytetu Opolskiego (filologia angielska), a także uczestnik studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego rozwijających kompetencje trenerskie. Ukończył również szkolenie Młodzieżowego Edukatora Seksualnego.

Od ponad 20 lat specjalizuje się w pracy z młodzieżą, w trakcie której kładzie nacisk na stały rozwój umiejętności komunikacji i współpracy w grupie rówieśniczej oraz poszerzanie kompetencji poznawczych i społecznych.