Grupa terapeutyczna (zamknięta) dla osób chorych na zaburzenia odżywiania się

Grupa jest stworzona z myślą o osobach dorosłych. W trakcie 9-miesięcznej pracy będziemy skupiać się nie tylko na wyeliminowaniu objawów, ale przede wszystkim na próbie ich zrozumienia oraz na mechanizmach, które doprowadziły do powstania choroby czyli anoreksji, bulimii, kompulsywnego objadania się, otyłości, pregoreksji itp

Praca terapeutyczna będzie prowadzona w oparciu o psychodynamiczne rozumienie pacjenta, poszerzona o elementy psychoedukacji z zakresu potrzebnego uczestnikom grupy terapeutycznej np. o informacje na temat działania i konsekwencji przyjmowania środków przeczyszczających, działania organizmu, metabolizmu itp.

Taki rodzaj terapii umożliwia uczestnikom dzielenie się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami i emocjami. Stwarza możliwość bycia dla siebie wzajemnie wsparciem oraz „lustrem” dającym informacje zwrotne na temat funkcjonowania w życiu codziennym np. w relacjach z innymi ludźmi.Pomaga w nabywaniu wiedzy o sobie i otaczającym nas świecie.

Business Colleagues Together Teamwork Working Office

Zasady:

  • Praca grupy terapeutycznej m.in. opiera się na zasadzie poufności. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do nieujawniania na zewnątrz treści wnoszonych przez uczestników grupy terapeutycznej.
  • Uczestnikami grupy nie mogą być osoby, które pozostają na co dzień ze sobą w różnych relacjach np.: małżeńskich, rodzinnych, partnerskich, przyjacielskich, zawodowych i itp.
  • Zamknięty charakter grupy oznacza, że nie będzie możliwości dołączenia do grupy po pierwszym miesiącu jej trwania.
  • Do udziału w grupie zapraszamy osoby dla których terapia grupowa będzie podstawową formą leczenia oraz osoby objęte terapią indywidualną po wcześniejszym uzgodnieniu tego z terapeutą prowadzącym.

Udział grupie terapeutycznej poprzedzony jest spotkaniem konsultacyjnym. Koszt spotkania konsultacyjnego: 100 zł

Termin: Spotkania odbywają się raz w tygodniu we wtorki w godzinach 19.15 – 21.15

Czas trwania grupy: 3 października 2017 – 26 czerwca 2018

Koszt udziału: 400,00 zł miesięcznie

Prowadzący: Danuta Wieczorkiewicz – psycholog, seksuolog

Miejsce: Fundacja Zobacz… JESTEM, ul. Czerniakowska 159 dom. 200, kl. I

Kontakt: Zapisy drogą mailową: kontakt@zobaczjestem.pl lub telefonicznie: (883 337 883), (883 336 883)