„Czym jest trauma?”

  Opracowanie zostało przygotowane na podstawie publikacji „Podejście psychoanalityczne” napisanej pod red. Caroline Garland. Autorzy w swojej publikacji posługują się klasyfikacjami zaburzeń DSM-IV i ICD-10 opisując zespół stresu pourazowego. Autorzy …

O psychiatrze słów kilka

Psycholog? Psychiatra? A może jedno i drugie? Poszukiwanie pomocy u specjalisty może wydawać się skomplikowane, szczególnie, jeśli specjalistów z danej dziedziny jest wielu. Jaka jest różnica między lekarzem psychiatrą a …

Depresja u dzieci

Depresja jest, według WHO, czwartą z najpoważniejszych chorób na świecie. Może ona dotyczyć każdego. Nie jest istotne miejsce zamieszkania, wiek, status społeczny, wykonywany zawód. Depresja zaliczana jest do zaburzeń afektywnych …