Poradnia JESTEM jest częścią Fundacji Zobacz…JESTEM działającej na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz wspierających ich rodziców i opiekunów. Działamy po to, aby leczyć, wspierać, edukować. Specjalizujemy się szczególnie w tematyce: depresji, zaburzeń odżywiania się, zachowań samobójczych, przemocy rówieśniczej i uzależnień od środków psychoaktywnych.

W poradni zatrudniony jest zespół doświadczonych specjalistów: psycholodzy, psychoterapeuci, seksuolog, pedagog, doradca zawodowy, interwent kryzysowy, dietetyk, fizjoterapeuta.

Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, pomoc psychologiczną, konsultacje, doradztwo. Zajęcia grupowe i indywidualne, szkolenia,  warsztaty psychologiczne.

Nasza oferta skierowana jest dla dorosłych, młodzieży i dzieci w obszarze:

  • zaburzeń odżywiania: anoreksji, bulimii, ortoreksji, pregoreksji, bigoreksji, kompulsywnego jedzenia , nadwagi i otyłości u dzieci, młodzieży i innych.
  • przemocy rówieśniczej (fizycznej, psychicznej i seksualnej).
  • samookaleczeń, myśli samobójczych, nerwic i lęków.
  • depresji, depresji młodzieńczej, choroby afektywnej dwubiegunowej.
  • traumy i żałoby
  • doradztwa zawodowego

Dodaj komentarz