PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia indywidualna obejmuje zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań z terapeutą – w zależności od specyfiki zgłaszanych trudności i problemów oraz indywidualnych potrzeb osoby objętej działaniami terapeutycznymi.

Nasz poradnia specjalizuje się w pracy z osobami:

  • z zaburzeniami odżywiania się (m.in. anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie),
  • z myślami o samobójstwie lub po próbach samobójczych,
  • z depresją,
  • z nerwicą,
  • z zaburzeniami seksualnymi,
  • doświadczającymi przemocy domowej/rówieśniczej,
  • dotkniętymi niepełnosprawnością (niewidomi i słabowidzący),
  • znajdującymi się w sytuacjach kryzysowych (rozstania, utrata pracy, rozwód),
  • Dorosłymi Dziećmi Alkoholików.

Szczegóły terapii, tj. cele, przebieg oraz czas trwania omawiamy na pierwszych spotkaniach i określamy w kontrakcie terapeutycznym.

Informacje o metodach pracy każdego z terapeutów znajdują się w ich opisie w zakładce Zespół lub zostaną podane i wytłumaczone w trakcie trwania rozmowy telefonicznej na Państwa prośbę.

Koszt wizyty to 130 złotych