Psychoterapia indywidualna obejmuje zazwyczaj do kilku do kilkudziesięciu spotkań z terapeutą – w zależności od specyfiki zgłaszanych trudności i problemów oraz potrzeb indywidualnych osoby objętej działaniami terapeutycznymi. Służy rozpoznawaniu i nazywaniu problemów oraz poprawie stanu psychicznego. Pozwala spojrzeć na trudności z innej perspektywy oraz pomaga w ich rozwiązaniu.

Nasz zespół specjalizuje się w pracy z osobami:

  • z zaburzeniami odżywiania się (m.in. anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie),
  • w kryzysie samobójczym,
  • chorujących na  depresję,
  • z zachowaniami autodestrukcyjnymi,
  • z zaburzeniami lękowymi,
  • z zaburzeniami seksualnymi,
  • doświadczającymi przemocy domowej/rówieśniczej,
  • znajdującymi się w sytuacjach straty (żałoby, rozstania, utrata pracy, rozwód),
  • z trudnościami emocjonalnymi,
  • wsparciem psychologicznym obejmujemy rodziców dzieci będących w kryzysach psychicznych oraz z trudnościami opiekuńczo -wychowawczych.

Szczegóły terapii, tj. cele, przebieg oraz czas trwania omawiamy na pierwszych trzech spotkaniach i określamy w kontrakcie terapeutycznym. Informacje o metodach pracy każdego z terapeutów znajdują się w ich opisie w zakładce Zespół lub zostaną podane i wytłumaczone w trakcie trwania rozmowy telefonicznej na Państwa prośbę.