Mediacje – pomoc w rozwiązywaniu konfliktów

Postępowania sądowe rzadko kończą się ugodą, częściej narzuconym rozwiązaniem, które obliguje do pewnych zachowań. Wynika to z oficjalności, przedłużających się procedur sądowych i braku dążenia do zrozumienia istoty problemu. Spory warto więc rozwiązywać poza sądem. Mediacja jest uznawana jako alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów, w którym ważny jest proces wypracowania porozumienia, aby był on trwały i zgodny z wolą obu stron.
Prowadzone przez nas mediacje mogą dotyczyć kwestii:
– podziału majątku
– ustalenia alimentów
– opieki nad dziećmi
– innych spraw okołorozwodowych
– konfliktów rodzinnych
– opieki nad osobami o szczególnych potrzebach
– sporów sąsiedzkich
– związanych z naprawieniem wyrządzonej szkody
– konfliktów z pracodawcą, ze wspólnikiem, z akcjonariuszem
– ustalenie odszkodowania
– wykonanie umów
Do mediacji można zgłosić się:
– Jeśli wniosek lub pozew został już złożony w sądzie
– W trakcje konfliktu lub sporu, bez podjętych działań w sądzie
Warunkiem udziału w mediacji jest zgoda obu stron na udział w procesie. O zgodę drugiej osoby pyta mediator, w momencie otrzymania prośby od jednej z osób w konflikcie. Mediacja pozwala zaoszczędzić czas, obniżyć ponoszone opłaty sądowe i rozwiązać konflikt. Osoba uczestnicząca w procesie ma wpływ na wynik w rozwiązywaniu sporu. Tak naprawdę obie strony wygrywają ten spór.
Rolą mediatora jest bezstronna i neutralna pomoc w znalezieniu porozumienia. Mediator może przekazać ugodę i protokół do sądu na prośbę stron.
Mediacje mogą także dotyczyć konfliktów rówieśniczych, klasowych między dziećmi!!!
Koszt jednego spotkania: 120 zł/90 min
mediator: Marta Soczewka
Dowiedz się więcej: zadzwoń 883 337 883 lub napisz: kontakt@zobaczjestem.pl