Grupa terapeutyczna dla młodzieży w wieku 16-18 lat

Udział w każdej grupie terapeutycznej poprzedzony jest minimum  2 spotkaniami konsultacyjnymi.
1 spotkanie – terapeuta rodzice/opiekunowie prawni.
1 lub więcej –  spotkanie terapeuta uczestnik.

Termin:
Grupa rozpoczyna się w drugiej połowie listopada i kończy 19 czerwca.
Spotkania grupy odbywać się będą raz w tygodniu w poniedziałki w godzinach 18:00-19:30.

Opis grupy:
Grupa będzie prowadzono przez dwóch terapeutów.
Terapeutą wiodącym będzie pedagog, socjoterapeuta, psychoterapeuta Mirella Panek, doświadczona w pracy młodzieżą.
W razie potrzeby, za dodatkową opłatą, młodzież może zostać obięta opieką dietetyka i/lub pediatry.

Grupa przeznaczona jest dla:

  • młodzieży mającej kłopoty z adaptacją do nowego otoczenia,
  • młodzieży mającej za sobą doświadczenia bycia ofiarą przemocy rówieśniczej
  • młodzieży obecnie doświadczającej przemocy ze strony rówieśników.
  • młodzieży mającej objawy depresji
  • młodzieży mającej symptomy zaburzeń odżywiania się czyli anoreksji lub bulimii
  • młodzieży przeżywającej kłopoty w obrębie swojej seksualności i tożsamości

koszt:

Spotkanie konsultacyjne:
100,00 zł

Spotkanie podsumowujące:

100,00 zł

Koszt spotkań terapeutycznych grupowych:
350,00 zł miesięcznie

Prowadząca:
Pedagog, socjoterapeuta,  psychoterapeuta Mirella Panek

Zapisy i więcej informacji: kontakt@zobaczjestem.pl lub telefonicznie 883 337 883