GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA DZIECI Z NADWAGĄ I OTYŁOŚCIĄ W WIEKU 13-14 lat

Spotkania mają charakter edukacyjno-warsztatowy oraz terapeutyczny.

Udział w każdej grupie terapeutycznej poprzedzony jest minimum  2 spotkaniami konsultacyjnymi.
1 spotkanie – terapeuta rodzice/opiekunowie prawni
1 lub więcej –  spotkanie terapeuta uczestnik

Termin:
Grupy rozpoczynają się 10 listopada i kończy 22 czerwca
Spotkania grupy odbywać się będą raz w tygodniu w czwartki, w godzinach 18.00 – 19.30

Opis grupy:
Grupa będzie prowadzono przez dwóch terapeutów.
Terapeutą wiodącym będzie pedagog, socjoterapeuta, psychoterapeuta Mirella Panek, doświadczona w pracy z dziećmi i młodzieżą.
W ramach grupy dzieci zostaną obięte opieką dietetyka, Karoliną Mazurczak. W razie potrzeby, będą konsultowane z pediatrą Alicją Sapała-Smoczyńską.

Rodzice (w cenie grupy):
W ramach pracy terapeutycznej dziecka przewidziane są w terminie od listopada do czerwca dla rodziców:
-1 spotkanie warsztatowo-edukacyjne, trwające jednorazowo 4 godziny, odbędzie się w sobotę.
-3 spotkania indywidualne z terapeutą nieprowadzącym spotkań grupowych dziecka i/ lub z dietetykiem

Grupa przeznaczona jest dla

  • dzieci i młodzieży mających kłopoty z nadwagą lub otyłością, mających skłonność do kompulsywnego objadania się i regulacji emocji za pomocą jedzenia.
  • dzieci i młodzieży mających kłopoty z nadwagą lub otyłością, mających za sobą pierwsze próby odchudzania – jako profilaktyka rozwoju zaburzeń odżywiania się czyli anoreksji, bulimii oraz innych niespecyficznych form zaburzeń odżywiania się
  • dzieci i młodzieży mających kłopoty z nadwagą lub otyłością, jako wsparcie przy prawidłowym procesie redukcji masy ciała
  • dzieci i młodzieży mających kłopoty z nadwagą lub otyłością, chcących zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające  im na utrzymanie prawidłowej masy ciała w okresie dorastania i dorosłości.

Dodatkowa oferta:
W trakcie wakacji dla chętnych zostanie zorganizowany 2 tygodniowy obóz terapeutyczno-sportowy.

Koszt:

Spotkanie konsultacyjne:
100,00 zł

Dodatkowe spotkania z dietetykiem, konsultacja pediatryczna lub konsultacja wychowawcza:

120,00 zł

Koszt udziału dla dziecka w zajęciach wraz z spotkaniami dla opiekuna wynosi:
450,00 zł miesięcznie

Zapisy i więcej informacji: kontakt@zobaczjestem.pl lub telefonicznie 883 337 883