urodziny10SPECJALIZUJEMY SIĘ W LECZENIU:

> zaburzeń odżywiania u młodzieży i osób dorosłych

> anoreksji, bulimii, ortoreksji, pregoreksji, bigoreksji, kompulsywnego jedzenia, i innych

> nadwagi i otyłości u dzieci, młodzieży

> depresji i choroby afektywnej dwubiegunowej

> uzależnień od komputera, telewizji i Internetu

> traumy i traumatycznej żałoby u dzieci i młodzieży

> dzieci i młodzieży dotkniętych przemocą rówieśniczą – fizyczną, psychiczną i seksualną

> zaburzeń psychicznych okresu ciąży i połogu (depresja, obniżony nastrój)

> zaburzeń różnicowania płci DSD i tożsamości seksualnej