MARTA SOCZEWKA

Wykształcenie:

Magister kryminologii, magister socjologii stosowanej, wyróżniona absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła specjalizację „negocjacje, mediacje” i „ekspertyza społeczno-prawna”. Po zakończeniu studiów licencjackich uzyskała dyplom z wyróżnieniem na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Doktorantka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie w trakcie kursu pedagogicznego SWPS. Ukończyła szkolenie specjalistyczne z mediacji rodzinnych w Polskim Centrum Mediacji.

Doświadczenie

Pierwsze doświadczenia zawodowe uzyskiwała między innymi w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów WPiA UW oraz pracując z młodzieżą w organizacji Solidarites Jeunesses.  Prowadzi zajęcia dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu tematyki komunikacji i mediacji. Obecnie jest także kuratorem rodzinnym w Sądzie Rejonowym dla Warszawa Praga Północ. Czynnie prowadzi zajęcia z zakresu profilaktyki przemocy i uzależnień w warszawskich szkołach. Ma za sobą doświadczenie z zakresu mediacji rówieśniczych.

Członkini Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Towarzystwa Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22.  Koordynator Fundacji Zobacz… JESTEM i Kampanii Zobacz… ZNIKAM.