GABRIELA SUŁKOWSKA

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Psychologii UW (specjalizacja Psychologia Kliniczna Dziecka). Po ukończeniu Szkoły Trenerów i Szkoły Psychoterapii w Ośrodku INTRA w Warszawie (2005) podjęła pracę terapeuty indywidualnego osób dorosłych.

Doświadczenie

Pracuje z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością (niewidomi i słabowidzący), cierpiącymi na depresję, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywania się (szczególnie biogreksją), znajdującymi się w sytuacjach kryzysowych (rozstania, utrata pracy, rozwód), a także z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików.
Posiada również duże doświadczenie w pracy z kobietami doświadczającymi depresji poporodowej
Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty (m.in. o poczuciu własnej wartości, asertywności, dobrej komunikacji), a także warsztaty w szkole rodzenia dt. psychologicznych aspektów stawania się rodzicem.